“Orang Mati Mendengar Tapi Tidak Menjawab” Inilah Tanda-Tanda Akhir Malaikat Maut Mahu Tarik Nyawa Kita

Malaikat Izrail pernah ditanya oleh sebahagian Nabi “Tidakkah Kamu memberikan peringatan kepada manusia bahawa kedatangan Kamu sebagai malaikat pencabut ny4wa sehingga mereka lebih hati–hati?”.

TANDA MALAIKAT IZRAIL INGIN MENJEMPUT ANDA
Malaikat Izrail menjawab, “Demi Allah, aku sudah memberikan tanda-tanda yang sangat banyak seperti penyakit, uban, kurang pendengaran, penglihatan mulai tidak jelas (terutama ketika sudah tua). Semua itu adalah peringatan bahawa sebentar lagi aku akan menjemputnya.

Jika setelah datang tanda-tanda tetapi mereka tidak segera bertaubat dan tidak mempersiapkan dengan bekalan yang cukup, maka aku akan serukan kepadanya ketika aku cabut nyawanya:

“Bukankah aku telah memberikan kamu banyak tanda dan peringatan bahawa aku sebentar lagi akan datang? Ketahuilah, aku adalah peringatan terakhir, setelah ini tidak akan datang peringatan lainnya “(HR Imam Qurthubi)

Semakin tua usia kita, mata kita juga semakin rabun

Beginilah Cara Malaikat M4ut Bekerja

Nabi Ibrahim as pernah bertanya kepada Malaikat m4ut yang mempunya dua mata diwajahnya dan dua lagi tengkuknya. “Wahai malaikat pencabut ny4wa, apa yang kau lakukan seandainya ada dua orang yang meninggal diwaktu yang sama;

Yang satu berada di hujung timur yang satu berada di hujung barat, serta ditempat lain tersebar penyakit yang mematikan dan dua ekor bintang melata pun akan mati?”

Malaikat M4ut berkata: “Aku akan panggil ruh–ruh tersebut, dengan izin Allah, sehingga semuanya berada diantara dua jariku, Bumi ini aku bentangkan kemudian aku biarkan seperti sebuah bejana besar dan boleh mengambil yang mana saja sekehendak hatiku” (HR Abu Nu‘aim)

Pendengaran juga semakin berkurangan

Orang M4ti Mendengar Tetapi Tak Boleh Menjawab

Nabi SAW memerintahkan agar m4yat-m4yat tentera musyrikin yang tew4s pada Per4ng b4dar dilemparkan ke sebuah perigi tua. Kemudian beliau mendatanginya dan berdiri di hadapannya.

Selepas itu, Baginda memanggil nama mereka satu-persatu: “Wahai fulan bin fulan, fulan bin fulan, apakah kalian mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Tuh4n kalian untuk kalian betul-betul ada?

Ketahuilah sesungguhnya aku mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhanku itu benar-benar ada dan terbukti.”

Lalu Umar bertanya kepada Nabi SAW. “Wahai Rasulullah, mengapa engkau mengajak bicara orang-orang yang sudah menjadi may4t?”

Nabi SAW menjawab. “Demi Tuhan yang mengutusku dengan kebenaran, kalian memang tidak mendengar jawapan mereka atas apa yang tadi aku ucapkan, Tapi ketahuilah, mereka mendengarnya, hanya saja tidak dapat menjawab” (HR Bukhari Muslim).

Biasanya manusia akan jatuh s4kit

Memang benar, tanda-tanda seseorang itu akan dijemput ilahi sudah ada. Namun kita tidak mengetahuinya walaupun tanda-tanda seperti yang disebutkan tadi telah lama ada pada kita. Wallahua’lam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *